Členové výboru

Funkce Titul, jméno, příjmení
Starosta Jaroslav Vojtíšek
Náměstek starosty Radek Hajlich
Náměstek starosty Vratislav Nezdara
Velitel Petr Vild
Zástupce velitele Filip Paďourek
Strojník Zdeněk Marek
Referent prevence a výchovné činnosti  
Jednatel Jana Marková
Hospodář Ing. Kateřina Šrytrová
Vzdělavatel  
Vedoucí mládeže  
Referentka žen Ilona Prokorátová
Kronikář Mgr. Monika Rulcová
Referent MTZ  
Referent ochrany obyvatelstva Jiří Louthán
   
   
Člen výboru Pavel Rulc
Člen výboru Aleš Skalický
Člen výboru Miroslav Maruška st.
Předseda KRR Václav Černý ml.
Člen KRR – revizor Miloslava Vildová
Člen KRR Václav Černý st.